DIVIZE
Kontakty

Aktuálně

Účinnost P3-alcodes proti viru prasečí chřipky H1N1

Virus prasečí chřipky patří do skupiny myxovirů. Tato skupina je tvořena obalenými částicemi se zvýšeným obsahem lipofilních látek v povrchové membráně. Proto je tedy můžeme považovat za vysoce citlivé vůči povrchovému dezinfekčnímu prostředku 
P3-alcodes.

Účinnost tohoto přípravku proti bakteriím byla testována podle evropských norem 1276 a EN 13697 a bylo prokázáno, že přípravek je účinný neředěný (80 %) při působení po dobu pěti minut. Protože viry chřipky nikdy nevykazovaly vůči dezinfekčním prostředkům vyšší odolnost než grampozitivní a gramnegativní bakterie a protože přípravek se v praxi používá v koncentraci zvýšené o 20 % (místo 80% roztoku testovaného v laboratoři se v praxi používá neředěný přípravek), lze se domnívat, že výsledky uvedeného testování platí i pro virus prasečí chřipky. Můžeme očekávat, že virus H1N1 bude inaktivován za stejných podmínek.

Doporučujeme používat přípravek P3-alcodes proti viru prasečí chřipky

neředěný po dobu 5 minut.

Přesto by se však mělo vzít v úvahu, že virus prasečí chřipky se často šíří kapénkami. V tomto případě je použití desinfekčních prostředků při prevenci přenosu choroby do jisté míry omezeno. Desinfekčními prostředky lze ovlivnit pouze tu část infekce, která se přenáší přímým dotykem.

Düsseldorf, 9. listopadu 2009-11-10

R. Glasmacher
manažer divize Health Care RD & E HC EMEA

PD. Dr. Dr. F. v. Rheinbaben
manažer divize mikrobiologie a virologie
RD & E Shared Services EMEA


» Další novinky