Zemědělství

Tato SBU se zabývá živočišnou výrobou. Portfolio zahrnuje produkty sloužící ke zlepšení zdravotního stavu dobytka, sanitaci dojících systémů a dodávky ekologických produktů pro rozvíjející se biosektor zemědělských produktů. FaB dodává teat dipy (prostředky pro hygienu mléčné žlázy) k prevenci vzniku mastitid a detergenty pro čištění a dezinfekci dojících strojů, potrubí, nádrží, chladičů a zásobních cisteren, stejně jako produkty určené k čištění a dezinfekci stájových prostor. Novinkou je rozšíření sortimentu o produkty k péči o paznehty skotu s obchodní značkou Kovex, který byl několikrát oceněn hlavní cenou na mezinárodních výstavách.

Mimo prodeje vlastních produktů zabezpečuje subdivize poradenské služby svým zákazníkům při řešení otázek spojených s mikrobiologickou kvalitou mléka a zdravotním stavem zvířat. Produkty Ecolab jsou dodávány zákazníkům prostřednictvím distributorské sítě, která poskytuje produkty koncovým uživatelům.

 

zemedelstvi-img.jpg